Børnebehandling

Fysioterapi til børn

Hjørring Fysioterapi tilbyder specialiseret børnefysioterapi. Der kan være behov for børnefysioterapi fx ved:

 • Motorisk usikkerhed – fx hvis barnet falder ofte, har svært ved at holde balancen, ikke kan lide at rutsje eller gynge
 • Børn der ikke er motorisk alderssvarende
 • Sensoriske udfordringer fx tøj der generer, lys-/lydfølsom, har svært ved store folkemængder
 • Børn der har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 • Børn der trækker sig fra andre og gerne vil være alene
 • Hypermobilitet hos et barn
 • Børn der har svært ved at finde ro, der er hyperaktive eller har svært ved at sove
 • Hvis barnet har fysiske handicaps fx Cerebral Parese, muskelgigt eller muskelsvind

Oplever du, at dit barn har motoriske udfordringer, fysiske problemstillinger eller sansemæssige problemer, så kan Hjørring Fysioterapi tilbyde en undersøgelse af dit barns motoriske niveau, vejledning og hjemmeaktivitet der kan hjælpe med netop dit barns problem. Hele forløbet foregår på dit barns præmisser med leg og sjov samt med inddragelse af forældre og evt. tværfaglige teams.

Hypermobilitet/”bløde børn”

Alle børn er født smidige og bløde, dog er der nogle børn som er det i en mere udtalt grad, hvilket kan give dem vanskeligheder. Hypermobilitet er en generelt øget bevægelighed i flere af kroppens led og denne diagnose er stillet af speciallæger. Hvis det er enkelte led, som har en øget bevægelighed, så omtaler man det som “bløde børn”. Når et led har en øget bevægelighed, så kommer leddet nemt i yderstilling hvilket kan belaste leddet.

Det kan komme til udtryk ved:

 • Øget motoriske vanskeligheder
 • Smerter i muskler og led
 • Fejlstillinger fx platfod, kalveknæ
 • Gentagne forstuvninger af led
 • Barnet kan være mindre aktiv
 • Hurtigere udtrættet i forhold til jævnaldrende
 • Falder ofte eller er klodset
 • Sidder ofte i W-stilling med benene

Der vil blive lavet forskellige test som fx bevægelighed samt test af motorik og styrke. Der gives råd og vejledning i at træne de stabiliserende muskler omkring leddene og specielt ryg/mave for at hjælpe de bløde led.

Børn med en diagnose

Vi træner og behandler børn med diagnoser fx Cerebral Parese, muskelsvind, børnegigt m.m. Der er et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige teams for at optimere behandlingen.

Sanse- og motoriske forstyrrelser

Børn, som er motorisk stærke tidligt i livet, er generelt mere fysisk aktive. Børn, der bevæger sig meget i barndommen, fastholder ofte denne tendens senere i deres liv. En god motorik har en stor indflydelse på flere parametre, som fx indlæringsevne, sprog, søvn m.m.

Har dit barn udfordringer i hverdagen som fx:

 • Svært ved at sidde stille og koncentrere sig
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Behov for meget faste rutiner og kontrol
 • Svært ved at mærke sin krop
 • Balanceproblemer
 • Svært ved at tage tøj af/på eller udføre andre hverdagsaktiviteter
 • Kan ikke lide at gynge
 • Nedsat muskeltonus og udtrættes hurtigt
 • Berøringsangst
 • Over- eller underreagerer på simple dagligdags ting
 • Svært ved at koordinere bevægelser

Så kan der være tale om forsinkelser i udviklingen, vanskeligheder i sansebearbejdningen, motoriske- og/eller kognitive forstyrrelser, hvilket kaldes “sansemotoriske forstyrrelser”.

Hvis barnets sansesystem ikke udvikles optimalt, kan det hæmme den motoriske-, følelsesmæssige- og kognitive udvikling. Et velfungerende sansesystem og motorik har betydning for barnets trivsel, indlæring og videre udvikling.

Hos Hjørring Fysioterapi tilbyder vi sansemotorisk undersøgelse med efterfølgende individuelt tilpasset træningsforløb. Vi undersøger barnet ved brug af forskellige fysioterapeutiske undersøgelser, samtaler med jer som forældre og observationer af barnet enten hos os, i hjemmet eller i barnets institution eller skole.

Hjørring Fysioterapi

Østergade 52 C
9800 Hjørring

Telefon 98923329
E-mail : info@hjoerring-fysioterapi.dk

Hjørring Fysioterapi (Træningscenter)

Fanøvej 2
9800 Hjørring

Email : info@hjoerring-fysioterapi.dk
Åben 06.00 – 23.00 (Med nøglebrik)

Copyright 2024 Hjoerring-fysioterapi.dk