ULRUS

Udvidet Lænderygundersøgelse

Hjørring Fysioterapi er blevet certificeret til at varetage udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) som en del af Region Nordjyllands indsats for lænderygudredning i primærsektoren.

Formålet med en udvidet lænderygundersøgelse

Formål er bl.a. at give den praktiserende læge et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af forløb med komplicerede lænderygtilstande ved hjælp af en udvidet, evidensbaseret fysioterapeutisk rygundersøgelse med en efterfølgende udredningsrapport til lægen.

Hvilke patienter kan henvises til ULRUS?

Målgruppen er patienter med LBP (Low Back Pain) – symptomer og/eller ischiassmerter, der fortsat er i udredningsfasen.

Det kan dreje sig om:

• Subakutte tilstande (symptomvarighed 7 dage til 3 måneder)
• Kroniske tilstande (varighed over 3 måneder),

hvor den praktiserende læge har behov for en supplerende vurdering i forhold til egen udredning. Tilstanden vil typisk være væsentlig indgribende i forhold til patientens hverdag og almindelige funktionsniveau.

Kriterier som praktiserende læge vurderer på:

  • Patienten er fortsat i udredningsfasen
  • Usikkerhed i forhold til patofysiologi 
  • Persisterende symptomatik uden væsentlig reduktion
  • Patienten har svært ved at vende tilbage til normalt aktivitetsniveau
  • Patienten er sygemeldt
  • Hyppig tilbagevendende LBP
  • Ønske om udredning med forslag om videre forløb (fysioterapi, ortopæd, rygcenter, speciallæge etc.)
  • Ser fare for udvikling af kronicitet (patienten er fx fastlåst i situationen, angst, passiv, højt medicinforbrug, abnorm smerteadfærd)
  • Ønske om udredning med henblik på at bedre patientens egenforståelse for tilstanden
  • Lang ventetid på udredning i andet regi

Læs mere omkring ULRUS på Sundhed.dk hvor der også er en film, der fortæller hvad en ULRUS undersøgelse er for noget

 

Hjørring Fysioterapi

Østergade 52 C
9800 Hjørring

Telefon 98923329
E-mail : info@hjoerring-fysioterapi.dk

Hjørring Fysioterapi (Træningscenter)

Fanøvej 2
9800 Hjørring

Email : info@hjoerring-fysioterapi.dk
Åben 06.00 – 23.00 (Med nøglebrik)

Copyright 2024 Hjoerring-fysioterapi.dk